รับแปลเอกสารทางธุรกิจการค้า | รับแปลภาษา รับแปลงานด่วน

รับแปลเอกสารทางธุรกิจการค้า


               รับแปลเอกสารทางธุรกิจการค้า โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานแปลงบดุล งานแปลสิทธิบัตร งานแปลใบเสนอราคา โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น


ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933
อีเมล์ : admin@tistranslation.com       LINE ID: tistranslation

เอกสารที่รับแปลภาษา

รับแปลรายงานการประชุม

รับแปลรายงานการประชุม

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกข้อมูลการประชุมในวาระต่างๆโดยระเอียด ซึ่งอาจมีข้อมูลแนวคิดใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ หรือวิธีการเพิ่มยอดขาย

97 reviews

รับแปลใบเสนอราคา

รับแปลใบเสนอราคา

เป็นเอกสารเสนอราคาสินค้าและการบริการ โดยมีรายละเอียดสินค้า ราคา บริษัทผู้ขาย ข้อมูลลูกค้า โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

121 reviews

รับแปลเอกสารทางบัญชี

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกทางบัญชี อันไดแก่ บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ

124 reviews

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์

96 reviews

รับแปลสิทธิบัตร

รับแปลสิทธิบัตร

เป็นเอกสารสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

116 reviews

รับแปลใบปลิว

รับแปลใบปลิว

ซึ่งเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าและการบริการ ทางเรารับแปลใบปลิวทุกประเภท ทุกภาษา

93 reviews

รับแปลงบดุล

รับแปลงบดุล

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับกิจการ โดยเฉพาะการนำเอกสารงบดุลไปยื่นทำธุรกรรมต่างๆ

124 reviews