อัตราค่าบริการ | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

อัตราค่าบริการ | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

             ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่างๆ รับพากย์เสียง ลงเสียงโฆษณา ให้บริการล่าม โดยมีอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย ในราคายุติธรรม

อัตราค่าแปลเอกสาร

ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ประเมินราคางานแปลจากเอกสารต้นฉบับ ทางลูกค้าต้องส่งไฟล์เอกสารต้นฉบับมาให้ทางทีมงานประเมินราคา โดยต้องระบุข้อมูลดังนี้

1.ต้องการแปลภาษาจากไฟล์ต้นฉบับ เป็นภาษาอื่นๆ โปรดระบุให้ชัดเจน 
2.โปรดระบุเบอร์ติดต่อ หรืออีเมล์ เพื่อใช้ส่งใบเสนอราคาก่อนตัดสินใจแปลงาน

 

 ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933 , 02-730-9934
อีเมล์ : admin@tistranslation.com

เอกสารที่รับแปล

รับแปลวิทยานิพนธ์

รับแปลวิทยานิพนธ์

ถือเป็นเอกสารที่สำคัญของนักศึกษา หรือนักวิชาการ ที่รวบรวมข้อมูลการค้นคว้าวิจัยต่างๆ

150 reviews

รับแปลรายงานการประชุม

รับแปลรายงานการประชุม

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกข้อมูลการประชุมในวาระต่างๆโดยระเอียด ซึ่งอาจมีข้อมูลแนวคิดใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ หรือวิธีการเพิ่มยอดขาย

97 reviews

รับแปลสัญญาจ้างงาน

รับแปลสัญญาจ้างงาน

เป็นเอกสารการจ้างงานที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างกับลูกจ้าง โดยมีเงื่อนไขในการทำงาน

123 reviews

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุการเปลี่ยนชื่อ ใช้สำหรับการแนบเอกสารประกอบการทำธุรกรรมที่ยังคงใช้ชื่อเก่าอยู่

101 reviews

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

เอกสารสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ค้าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก ผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งสองฝ่าย 

100 reviews

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

เป็นเอกสารสำคัญในการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่พนักงานหรือทางตำรวจ

107 reviews