ขั้นตอนชำระเงิน | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

ขั้นตอนชำระเงิน | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

ช่องทางการชำระเงิน

Bank Name

กสิกรไทย

Branch

สมุทรปราการ

Type

ออมทรัพย์

Beneficiary

บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Account no.

360-23937-7-0

 

Bank Name

กรุงเทพ

Branch

สมุทรปราการ

Type

ออมทรัพย์

Beneficiary

บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Account no.

155-7-28424-5

 

Bank Name

ไทยพาณิชย์

Branch

Srisamut Road (สมุทรปราการ)

Type

ออมทรัพย์

Beneficiary

บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Account no.

337-2-20356-0

 

วิธีการชำระเงิน

1.ค่าบริการต่ำกว่า 5,000 บาท โปรดชำระเงินเต็มจำนวน 100%

2.ค่าบริการอยู่ระหว่าง มากกว่า 5,000 บาท โปรดชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ส่วนที่เหลือให้ชำระในวันส่งมอบงาน

หมายเหตุ

-เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสั่งซื้อมายัง อีเมล์ admin@tistranslation.com เพื่อเป็นหลักฐาน

-เราจะเริ่มงานต่อเมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-กรณีมูลค่าการให้บริการมากกว่า 1,000บาท สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

รับแปลเอกสารราชการ | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารการค้า | รับแปลเอกสารวิชาการ | รับแปลหนังสือ | รับแปลงานวิจัย

 

เอกสารที่รับแปล

รับแปลทะเบียนสมรส

รับแปลทะเบียนสมรส

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุสถานภาพการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเอกสารนี้จะใช้สำหรับการยื่นทำธุรกรรมต่างๆ

100 reviews

รับแปลบัตรประชาชน

รับแปลบัตรประชาชน

ถือเป็นเอกสารประจำตัวที่สำคัญในการใช้ทำธุรกรรมต่างๆ หรือแม้แต่งานราชการ

154 reviews

รับแปลรายงานการประชุม

รับแปลรายงานการประชุม

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกข้อมูลการประชุมในวาระต่างๆโดยระเอียด ซึ่งอาจมีข้อมูลแนวคิดใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ หรือวิธีการเพิ่มยอดขาย

97 reviews

รับแปลใบเสนอราคา

รับแปลใบเสนอราคา

เป็นเอกสารเสนอราคาสินค้าและการบริการ โดยมีรายละเอียดสินค้า ราคา บริษัทผู้ขาย ข้อมูลลูกค้า โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

121 reviews

รับแปลทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน

เป็นเอกสารราชการที่สำคัญซึ่งระบุข้อมูลที่ตั้งบ้าน โดยทะเบียนบ้านจะมีเลขที่บ้าน รายชื่อสมาชิกภายในบ้านทั้งหมด

97 reviews

รับแปลใบหย่า

รับแปลใบหย่า

เอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการสมรสของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นสิ้นสุดลง

98 reviews