เกี่ยวกับ | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

เกี่ยวกับ | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

                ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น เปิดให้บริการรับแปลเอกสาร รับพากย์เสียง จัดส่งล่ามในภาษาต่างๆ มาเกือบจะ10ปีเต็ม ซึ่งมีทีมงานนักแปลและล่ามผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านได้ทำงานด้านการแปลภาษาและล่ามเป็นวิชาชีพโดยตรงมากกว่า  10 ปีขึ้นไป โดยนักแปลและล่ามหลายท่านเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในสถาบันการอุดมศึกษาชั้นทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ และนักแปลและล่ามหลายท่านเป็นอาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาการแปลและล่ามโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำของไทย หรือเคยทำงานในสำนักงานกฎหมายชั้นนำระดับประเทศ นอกจากนี้ทีมงานนักแปลของเราจำนวนมากที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ บริหาร การตลาด การเงิน บัญชี กฎหมาย วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งนักแปลผู้มีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษานั้นๆ  

ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933 , 02-730-9934
อีเมล์ : admin@tistranslation.com

                 ภาษาที่รับแปลได้แก่

ภาษาอังกฤษ-ไทย ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก
ภาษาไทย-อังกฤษ ภาษาจีนไต้หวัน ภาษาเยอรมัน ภาษาอาหรับ
ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนฮ่องกง ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฮิบรู (อิสราเอล)
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอิตาลี ภาษาฟาร์ซี (อิหร่าน)
ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกศ
ภาษาเยอรมัน ภาษากัมพูชา ภาษาโปรตุเกส ภาษาในทวีปเอเซียอื่นๆ
ภาษาสเปน ภาษาเวียดนาม ภาษาสวีเดน ภาษาเช็ก
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาลาว ภาษานอร์เวย์ ภาษามองโกเลีย
ภาษาอิตาลี ภาษาตากาล็อก ภาษาโปแลนด์ ภาษาอารบิก
ภาษาดัชท์ ภาษาฮินดี (อินเดีย) ภาษาดัชท์ ภาษายุโรปตะวันออกทุกภาษา
ภาษาอาหรับ ภาษาอูรดู ภาษาฟินแลนด์  

 

                 ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น  มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์การแปลของเราได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการแปลเอกสารในภาษาต่างๆให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนชั้นนำจำนวนมาก เช่น รพ.เปาโล ปตท. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงแรมอมารี และบริษัทองค์กร ชั้นนำอื่นๆ

                   ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ระลึกเสมอว่าไม่มีงานแปลชิ้นใดเล็กเกินไปสำหรับเรา ไม่ว่าคุณจะมีเพียงจดหมายส่วนตัวเพียงหนึ่งฉบับหรือเอกสารคู่มือต่างๆที่มีจำนวนหลายร้อยหน้าก็ตาม ทีไอเอส ทรานสเลชั่นนำเสนองานแปลคุณภาพ ซึ่งงานแปลทุกชิ้นนจะได้รับการแปล อ่านทบทวน ตรวจสอบ แก้ไข และเรียบเรียงการใช้ถ้อยคำต่างๆเพื่อให้ผลงานแปลที่ออกมามีคุณภาพสูงที่สุดโดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

เอกสารที่รับแปล

รับแปลทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน

เป็นเอกสารราชการที่สำคัญซึ่งระบุข้อมูลที่ตั้งบ้าน โดยทะเบียนบ้านจะมีเลขที่บ้าน รายชื่อสมาชิกภายในบ้านทั้งหมด

97 reviews

รับแปลพาสปอร์ต

รับแปลพาสปอร์ต

หนังสือเดินทางซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งในพาสปอร์ตจะระบุข้อมูลของเจ้าของ

101 reviews

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุการเปลี่ยนชื่อ ใช้สำหรับการแนบเอกสารประกอบการทำธุรกรรมที่ยังคงใช้ชื่อเก่าอยู่

101 reviews

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

เป็นเอกสารสัญญาสำหรับค้ำประกัน เพื่อป้องกันการผิดสัญญา หนังสือค้ำประกันมีตั้งแต่ การค้ำประกันการชำระหนี้ การค้ำประกันการทำงาน

99 reviews

รับแปลสัญญาจ้างงาน

รับแปลสัญญาจ้างงาน

เป็นเอกสารการจ้างงานที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างกับลูกจ้าง โดยมีเงื่อนไขในการทำงาน

123 reviews

รับแปลงบดุล

รับแปลงบดุล

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับกิจการ โดยเฉพาะการนำเอกสารงบดุลไปยื่นทำธุรกรรมต่างๆ

124 reviews