รับแปลสิทธิบัตร | รับแปลเอกสารทางธุรกิจการค้า

รับแปลสิทธิบัตร

           รับแปลสิทธิบัตร ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางเจ้าของมีสิทธิเพียงผู้เดียวในการเป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นๆ ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ซึ่งมีประสบการณ์ในการรับแปลเอกสารธุรกิจการค้า ด้วยประสบการณ์เกือบ 10ปีเต็ม พร้อมนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการแปลหลากหลายสาขาวิชา

           ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น รับแปลสิทธิบัตร เป็นภาษาต่างๆอาทิ แปลเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาพม่า แปลเป็นภาษาจีน แปลภาษาลาว แปลภาษากัมพูชา แปลภาษาฝรั่งเศส แปลเป็นภาษาเกาหลี แปลเป็นภาษากัมพูชา โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933
อีเมล์ : admin@tistranslation.com       LINE ID: tistranslation

ภาษาที่รับแปล

            ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น มีนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์รับแปลสิทธิบัตร โดยทางเราให้บริการ รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาอาหรับ รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาไทย โดยมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเราเป็นจำนวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 ประเทศทั่วโลก


รับแปลสิทธิบัตร , แปลเอกสารสำคัญ , รับแปลเอกสารธุรกิจ , แปลภาษาอังกฤษ , แปลงานด่วน , แปลภาษา

116 views

เอกสารที่รับแปล

รับแปลรายงานการประชุม

รับแปลรายงานการประชุม

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกข้อมูลการประชุมในวาระต่างๆโดยระเอียด ซึ่งอาจมีข้อมูลแนวคิดใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ หรือวิธีการเพิ่มยอดขาย

97 reviews

รับแปลใบเสนอราคา

รับแปลใบเสนอราคา

เป็นเอกสารเสนอราคาสินค้าและการบริการ โดยมีรายละเอียดสินค้า ราคา บริษัทผู้ขาย ข้อมูลลูกค้า โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

121 reviews

รับแปลเอกสารทางบัญชี

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกทางบัญชี อันไดแก่ บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ

124 reviews

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์

96 reviews

รับแปลสิทธิบัตร

รับแปลสิทธิบัตร

เป็นเอกสารสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

117 reviews

รับแปลใบปลิว

รับแปลใบปลิว

ซึ่งเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าและการบริการ ทางเรารับแปลใบปลิวทุกประเภท ทุกภาษา

94 reviews

รับแปลงบดุล

รับแปลงบดุล

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับกิจการ โดยเฉพาะการนำเอกสารงบดุลไปยื่นทำธุรกรรมต่างๆ

124 reviews