รับแปลภาษาอังกฤษ | ภาษาที่รับแปล

รับแปลภาษาอังกฤษ

             ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลภาษาอังกฤษโดยนักแปลผู้มีประสบการณ์ ทั้งนักแปลทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน/อังกฤษ โดยให้บริการแปลเอกสารประเภทต่างๆ เช่น เอกสารราชการ สื่อการเรียนการสอน เอกสารทางบัญชี เอกสารประเภทงานวิจัย เอกสารกฎหมาย เป็นต้น

              ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น เปิดให้บริการแปลเอกสารจากภาษาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขาวิชา ดังนี้

              งานแปลเอกสารทางราชการ  เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด(สูติบัตร) ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบมรณบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองความเป็นโสดจากการหย่า โฉนดที่ดิน เอกสารประกวดราคา หนังสือมอบอำนาจ ใบทะเบียนแห่งฐานะของครอบครัว ใบรับรองความเป็นโสด ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หนังสือบริคณฑ์สนธิ ใบขับขี่ ใบขับขี่รถยนต์ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)  แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ใบแจ้งความ ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบฟอร์มภาษีต่างๆ อาทิ ภงด 1, 2, 3 53  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

               งานแปลสัญญาทางกฎหมายประเภทต่างๆ เช่น สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าคอนโด สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าที่ดิน สัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย สัญญาจ้างเหมา สัญญาจ้างงาน สัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างงานชั่วคราว สัญญารับเหมา สัญญาจ้างทำของ สัญญาบริการ และอื่นๆ

                งานแปลเอกสารประเภทอื่นๆ อาทิ ประวัติบริษัท คู่มือพนักงาน คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท คู่มือการทำงาน ระเบียบและข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุม รายงานประจำปี งบดุล งบการเงิน งบกำไรขาดทุน จดหมายธุรกิจ เอกสาร ISO แปลเว็บไซต์ แปลโบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว ประวัติส่วนตัว ใบสมัครงาน วิทยานิพนธ์ ไอทีและคอมพิวเตอร์ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ งานแปล MOU งานแปล TOR  และอื่นๆ

                ทีมงานนักแปลของเรานั้นได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าเป็นนักแปลที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในหัวข้อนั้นๆ เป็นอย่างดี นักแปลของเราหลายท่านเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลหรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาในหลากหลายระดับทั้งปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ มหาวิทยาลัยเยล (Yale) มหาวิทยาลัยเพอร์ดู (Purdue) มหาวิทยาลัยฮาวล์ (Hull) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (Melbourne) และอื่นๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เช่น ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ นิด้า เอแบค ศิลปากร ฯลฯ  นอกจากนี้เรายังมีนักแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลและล่ามซึ่งสามารถลงนามรับรองในเอกสารสำคัญต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการว่าความในชั้นศาลได้ จึงทำให้ผู้ใช้บริการของเราทุกท่านนั้นมั่นใจได้ว่า งานแปลที่ส่งมอบจากทางเรานั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง

ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933
อีเมล์ : admin@tistranslation.com       LINE ID: tistranslation

ภาษาที่รับแปล

            ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น มีนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์รับแปลภาษาอังกฤษ โดยทางเราให้บริการ รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาอาหรับ รับแปลภาษาสเปน โดยมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเราเป็นจำนวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 ประเทศทั่วโลก


รับแปลภาษาอังกฤษ , รับแปลเอกสาร , แปลงานด่วน , ประเมินงานแปล , รับแปลภาษา ,

158 views

เอกสารที่รับแปล

รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลี

แปลเอกสารจากเอกสารภาษาเกาหลี เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ  ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาพม่า ภาษาไทย

144 reviews

รับแปลภาษาอาหรับ

รับแปลภาษาอาหรับ

แปลเอกสารจากเอกสารภาษาอาหรับ เป็นภาษาฝรั่งเศษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาลาว ภาษาญี่ปุ่น

115 reviews

รับแปลภาษาสเปน

รับแปลภาษาสเปน

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาสเปน เป็นภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอาหรับ ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ

129 reviews

รับแปลภาษาเยอรมัน

รับแปลภาษาเยอรมัน

แปลเอกสารจากเอกสารภาษาเยอรมัน เป็นภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน

116 reviews

รับแปลภาษาลาว

รับแปลภาษาลาว

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาลาว เป็นภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 

116 reviews

รับแปลภาษาพม่า

รับแปลภาษาพม่า

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาพม่า เป็นภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาไทย  โดยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

136 reviews

รับแปลภาษากัมพูชา

รับแปลภาษากัมพูชา

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษากัมพูชา เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาพม่า 

172 reviews

รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลเอกสารจากเอกสารภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาต่างๆ อาทิ ภาษาพม่า ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาลาว

143 reviews

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า

136 reviews

รับแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน

โดยนักแปลผู้มีประสบการณ์ ทั้งนักแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งภาษาจีนนับว่าเป็นภาษาที่3 โดยทางเราได้ให้บริการแปลเอกสารประเภทต่างๆ

155 reviews

รับแปลภาษาไทย

รับแปลภาษาไทย

ให้บริการรับแปลภาษาไทยโดยนักแปลผู้มีประสบการณ์ ทั้งนักแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

150 reviews

รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ โดยนักแปลผู้มีประสบการณ์โดยนักแปลทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน/อังกฤษ

159 reviews